Dobrovoljne donacije možete uplatiti na dva načina:

Uplata na dinarski račun u Srbiji:
Račun: 275-0010220911638-21
Primalac: Udruženje “Ateisti Srbije”
Adresa: Vukasovićeva 72 stan 2
Grad: Beograd
Svrha uplate: DONACIJA
Broj modela: 97
Primer:

Uplata na Paypal račun kroz Pledgie:
Obavezno upišite svrhu uplate: Donacija za Udruženje Ateisti Srbije
Popis 2011 donation via pledgie.com


Kompletan prihod od donacija i članarina isključivo će se koristiti za ispunjavanje ciljeva Udruženja!

Da podsetimo, ciljevi Udruženja su: promocija ateizma i prava na slobodu javnog zagovaranja sekularizma, edukacija građana i mladih o naučnim činjenicama, organizovanje aktivnosti za podršku osobama u donošenju odluke o promeni ličnog pogleda na svet, zalaganje za primenu Ustava Srbije u domenu njegovog sekularnog određenja i jasno definisanje zakonskih mehanizama odvajanja crkava i verskih zajednica od države u javnom životu i institucijama.


Comments are closed.