Iako je koncept preterano jednostavan i iako su se mnogi ljudi mnogo puta potrudili da objasne, i dalje nam se i dan danas javljaju ljudi koji ne razumeju šta znače reči ateista i agnostik i često mešaju te dve potpuno odvojene kategorije u jedno, što je potpuno nelogično i samim tim pogrešno.

S obzirom na to da objašnjavanje ne pomaže, moraćemo da nacrtamo.

Dakle, svi znamo šta su skupovi, ako ne znate, morate prvo to da naučite da biste mogli da pratite dalje.

Dakle, znamo šta su skupovi i recimo da je ovo skup svih ljudi L:
01

U tom skupu L postoji podskup T koji će označavati SVE vernike (teiste) nezavisno od toga u koju od preko 100 000 različitih verzija teističkog boga veruju:
02

Kako se, onda, naziva preostali deo skupa L, deo gde su svi ostali ljudi koji NISU deo podskupa T u odnosu na skup L?
03

Vrlo jednostavno, taj deo se naziva ¬T i to je prosto komplement skupa T u odnosu na skup L:
04

U teoriji skupova, komplement skupa T u odnosu na skup L je jednostavno skup koji sadrži sve elemente skupa L koji nisu deo skupa T.

Tako, za skup T imamo njegov komplement skup ¬T. Pri čemu znak ¬ označava negaciju, pa se ¬T čita ne-Te.

Zašto se za komplement koristi negacija? Prosto, skup ¬T jednostavno sadrži sve elemente koji nisu u T, i zato su oni logično ne-Te.

Primetite samo prostu i očiglednu činjenicu da je skup T komplement svog komplementa skupa ¬T. Drugim rečima: ¬¬T = T.

Za sada je sve jasno? Odlično!

Idemo dalje, poslednji korak.

Da li znate šta znači prefiks a-?

Prefiks a- označava logičku negaciju originalne reči.

Tako, ako imamo, recimo, reč rasista, onda bi reč arasista označavala nekoga ko nije rasista, nekoga ko nije u skupu R (rasisti) već je u skupu ¬R.

Postaje jasnije?

Kako onda nazivamo osobu koja nije teista, koja nije u skupu T već je u skupu ¬T?

Skoro sigurno ste već i sami shvatili, ali za svaki slučaj da kažemo: takva osoba je ateista.

A gde su tu agnostici?

Pa vrlo prosto, oni su u svojoj potpuno odvojenoj drugoj podeli, dakle podeli na gnostike (skup G) i agnostike (skup ¬G):

05

Identično kao što smo imali potpuno odvojenu podelu na rasiste i one koji to nisu, tako imamo i potpuno odvojenu podelu na gnostike i one koji to nisu.

Drugim rečima, kao što i teisti i ateisti mogu dodatno biti rasisti ili arasisti, isto tako i teisti i ateisti mogu dodatno biti gnostici ili agnostici, fudbaleri ili afudbaleri, bajkeri ili abajkeri, itd.

Dakle, za teiste, ateiste, gnostike i agnostike bismo imali nešto ovako:
06

Mada, s obzirom na to da je ovo objašnjenje namenjeno ljudima koji imaju problem da razumeju šta je to komplement skupa, možda nije dobra ideja ulaziti u dodatno objašnjavanje šta je to presek skupova jer bi to za njih najverovatnije bila viša matematika.


Comments are closed.