Upravni Odbor Udruženja građana “Ateisti Srbije” čine:

1. Tejmur Šihmamedov
2. Marko Ekmedžić
3. Miloš Đuričić
4. Predrag Stojadinović
5. Andrija Šrek
6. Vladimir Božanović
7. Ivan Marković

Predsednik Upravnog Odbora je Vladimir Božanović.


Comments are closed.