Upravni Odbor Udruženja građana “Ateisti Srbije” čine:

1. Božanović Vladimir
2. Đuričić Miloš
3. Ekmedžić Marko
4. Marković Ivan
5. Stojadinović Predrag
6. Šihmamedov Tejmur
7. Šrek Andrija

Predsednik Upravnog Odbora je Marković Ivan.


Nadzorni Odbor Udruženja građana “Ateisti Srbije” čine:

1. Tatjana Manojlović
2. Marija Marić
3. Marija Ekmedžić

Predsednik Nadzornog Odbora je Tatjana Manojlović.


Comments are closed.