TeorijaEvolucije.com je Religijski Neutralan sajt i nije u vezi sa sajtom Ateisti.com

Činjenica Evolucije – Šta Evolucija jeste a šta nije?

Evolucija nije…

…”samo teorija
…teorija da je život nastao “iz ničega
…teorija o nastanku univerzuma (Velikim Praskom ili na bilo koji drugi način)
…teorija “da je čovek nastao od majmuna
…prazna priča bez praktičnog značaja
…teorija oko koje se ni naučnici ne slažu
…teorija čije je vreme prošlo

Evolucija je…

…teorija i činjenica! Često se može čuti tvrdnja da “evolucija nije dokazana, jer da jeste, onda bi bila zakon evolucije, a ne teorija evolucije“.

U svakodnevnom govoru, ljudi koriste reč “teorija” da označe neku maglovitu ideju koju imaju o nekoj stvari ili događaju. U nauci reč “teorija” označava sistem objašnjenja, model koji najbolje odgovara svim činjenicama. Reč “zakon” označava kratku formulu ili definiciju neke naučne činjenice.

Otud imamo Teoriju Gravitacije, Mikrobiološku Teoriju Bolesti i Teoriju Evolucije. Teorija evolucije je jedna od najbolje dokazanih ideja u modernoj nauci, i predstavlja kamen temeljac moderne biologije, biohemije i medicine.

…teorija o razvoju života na Zemlji…

…teorija po kojoj je čovek nastao razvitkom iz drugacijih formi života, isto kao i svi ostali organizmi na svetu…

…teorija koja ima svakodnevnu praktičnu primenu u nauci…

…teorija koja je univerzalno prihvaćena…

…teorija čiji se detalji istražuju sve više iz godine u godinu…

Detaljnije na www.TeorijaEvolucije.com


Comments are closed.