Sveti Sava i korona

Sveti Sava je bio učitelj, doktor medicine, farmaceut pa čak i astronaut. Mnogi misle da je krug oko njegove glave oreol, ali to je zapravo šlem svemirskog odela koje je nosio kada je išao na Mars. Ali, to je priča za neki drugi put.

Jednog dana, pošao sveti Sava preko jedne planine, pa srete đavola koji se maskirao u kineskog trgovca. Kada se susretoše, đavo reče: “Evo kruna za doktora, na poklon”, i Sveti Sava uze krunu, ali prvo stavi rukavicu jer je ipak prepoznao đavola i znao je da mu ovaj nešto sprema. Đavo je kiptao od besa, jer je u kruni sakrio bolest, htevši da dođe glave Svetom Savi.

“Zašto je ne staviš na glavu?”, upita đavo. “Hoću”, reče Sveti Sava, “Samo prvo moram da operem kosu od dugog puta po prašini. Suviše je lepa kruna”. I tako se raziđu.

Sveti Sava odnese krunu u laboratoriju, da je ispita. I imao je šta naći, u kruni bolest koju je đavo tu sakrio.

Nakon nekoliko dana, dođe đavo da vidi šta je sa krunom i izdaleka ugleda Svetog Savu kako krunu nosi. Sav nasmejan od sreće, đavo priđe i zaceni se od besa, videvši da Sveti Sava nosi masku preko lica. Zatim potpuno pocrvene kad ugleda sve ljude kako ne prilaze Svetom Savi na manje od 2 metra. A, kada je video da i svi oni nose maske, skoro je izgubio svest od srdžbe.

Kipteći od besa, đavo upita Svetog Savu zašto svi nose maske, pa čak i rukavice. Ovaj mu odgovori: “Da se zaštitimo od tvog zla, đavole.” Shvativši da je provaljen, đavo pobeže glavom bez obzira.

Ali, tu ne beše kraj. Nakon nekoliko meseci, kada se đavo oporavio od besa, odluči on da uzme nazad svoju krunu. Jer đavo ne haje za poklone i časti nema. Dođe tako on ponovo kod Svetog Save, i opet izdaleka ugleda kako Sveti Sava nosi krunu, ali sada više ne nosi ni masku, ni rukavice, ni ljudi oko njega ne nose ni masku ni rukavice, i svi stoje blizu, razgovarajući i smejući se.

Šokiran, đavo im priđe i upita Svetog Savu “Zašto više ne nosite ni maske ni rukavice, a i stojite tako blizu i razgovarate, zar se više ne bojite mog zla?”

“Ne”, odgovori mu Sveti Sava, “razvili smo vakcinu protiv tvog zla, i svi smo se vakcinisali. Sada nam tvoja bolest više ništa ne može.”

Sad đavo stane plakati, i podvijenog repa pobeže da ga niko više nije video.


This entry was posted in ANJUZ. Bookmark the permalink.

2 Responses to Sveti Sava i korona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.