Upravni Odbor Udruženja građana “Ateisti Srbije” čine:

1. Božanović Vladimir
2. Đuričić Miloš
3. Ekmedžić Marko
4. Marković Ivan
5. Stojadinović Predrag
6. Šihmamedov Tejmur
7. Šrek Andrija

Predsednik Upravnog Odbora je Marković Ivan.


Comments are closed.