Gradska slava – Jagodina

Poštovani gradonačelniče Jagodine, g. Stevanoviću,

Zahtevamo da se u najkraćem roku promeni član 76. statuta grada Jagodine, i to stav 2 tačka 1, i da se prekine sa neustavnom i diskriminirajućom praksom slavljenja pravoslavnog religijskog rituala, “slave”, nazvane “Sveti Apostoli Petar i Pavle – Petrovdan”.

Grad Jagodina nije pravoslavni grad, niti pripada samo pravoslavnim građanima koji u njemu žive. Kao i ostatak državne uprave, i grad Jagodina je, prema Ustavu Republike Srbije, sekularan i kompletno odvojen od svih crkava i verskih zajednica.

Proslavljanjem pravoslavne slave, grad Jagodina diskriminiše sve građane koji nisu pravoslavne veroispovesti i nameće pravoslavlje kao jedinu ispravnu i gradsku religiju. Time je prekršen i Zakon o zabrani diskriminacije, ali i najviši pravni akt Republike Srbije, njen Ustav.

Napominjemo da je proslavljanje i definisanje “gradske slave” protivno članu 11. Ustava Republike Srbije. Grad Jagodina nije fizičko lice i, samim tim, nije zaštićen članom 43. Ustava RS kojim se definiše pravo pojedinca da slobodno praktikuje svoju veru. Naprotiv, u potpunosti podržavamo pravo svakog građanina, bilo da je zaposlen u gradu Jagodini ili ne, da privatno praktikuje svoju veru, slavi slavu i drugo.

Obaveštavamo Vas da ćemo, ukoliko u roku od 14 dana od prijema ovog pisma ne dobijemo potvrdan odgovor povodom promene neustavnog i diskriminirajućeg člana statuta grada Jagodine, biti u obavezi da povodom ovog kršenja Zakona i Ustava Republike Srbije pokrenemo pravne postupke pred nadležnim sudskim organima.

Iskreno se nadamo da ćete postupiti ispravno, po zakonu, i da ćete pomoći da Ustav Republike Srbije ne bude samo mrtvo slovo na papiru.

Srdačno,

Predrag Stojadinović
Udruženje građana “Ateisti Srbije”


This entry was posted in Saopštenja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.