Popis 2011 – rezultati

nereligiozan3

Udruženje „Ateisti Srbije“ želi da obavesti javnost o značajnim informacijama koje se mogu saznati iz napokon objavljenih popisnih podataka u vezi sa veroispovesti u Republici Srbiji.

Kao što je poznato, popis stanovništva je obavljen u periodu od 1. do 15. oktobra 2011. godine. Jedno od pitanja u popisnom obrascu se odnosilo na versko opredeljenje, premda nezgrapno i sasvim pogrešno smešteno u „etnička obeležja“.

Prema objavljenim podacima (Knjiga 4 popisnih podataka, objavljena 21. februara 2013. godine, Republički zavod za statistiku), a u poređenju sa prethodnim popisom iz 2002. godine, primećen je značajan porast broja ateista, sa 40.068 na 80.053 lica, tj. porast od 99,8%.

U isto vreme, broj vernika tzv. „tradicionalnih verskih zajednica“ pokazuje drastičan pad.

Tako je broj vernika pravoslavne veroispovesti pao sa 6.371.584 na 6.079.396 lica, tj. za 292.188 lica ili 4,6%.

Broj vernika rimokatoličke veroispovesti je pao sa 410.976 na 356.957 lica, tj. za 54.019 lica ili 13,1%.

Broj vernika islamske veroispovesti je pao sa 239.658 na 222.828 lica, tj. za 16.830 lica ili 7,0%.

Broj vernika protestantske veroispovesti je pao sa 78.646 na 71.284 lica, tj. za 7.362 lica ili 9,4%.

Broj vernika jevrejske veroispovesti je pao sa 785 na 578 lica, tj. za 207 lica ili 26,4%.

U isto vreme, po prvi put se pojavljuju agnostici kao kategorija, sa 4.010 lica koja su se tako izjasnila, a imamo i porast broja onih koji se nisu izjasnili, sa 197.031 na 220.735, tj. za 23.704 lica ili 12%.

Ako se uzme u obzir to da je i na ovom popisu, kao i na prethodnom, bilo ozbiljnih zloupotreba dužnosti popisivača, gde su oni sami, ili pogrešno informišući popisivana lica, upisivali podatke o veroispovesti, ovi rezultati su zaista ohrabrujući, ne samo za udruženje „Ateisti Srbije“, već za društvo u celini.

Ako znamo da su deklarisani agnostici mahom ljudi koji nisu vernici, ali iz nekog razloga ne žele da se izjasne kao ateisti, smatrajući da im je skepticizam dovoljan, broj neverujućih narasta na 84.063 lica.

Takođe, upravo zbog pomenutih zloupotreba, gde se dešavalo da popisivač ne dopušta popisivanom licu da se izjasni kao ateista, uvereni smo i da među onima koji se vode kao lica koja se nisu izjasnila, najveći broj čine upravo ateisti, čije je Ustavom i zakonima zagarantovano pravo na slobodno izjašnjavanje bilo uskraćeno od strane popisivača.

Ukoliko bismo i ove, za statistiku gotovo nevidljive ljude uključili u ukupnu brojku neverujućih, dobijamo broj od 304.798 lica u Republici Srbiji koji nisu vernici ni jedne verske zajednice, kako „tradicionalne“, tako i neke druge, neregistrovane ili nepostojeće, pobrojane pod popisnom stavkom „nepoznato“.

Dobijeni broj od 304.798 lica koja ne veruju u bogove čini udeo od 4,24% od ukupnog stanovništva Republike Srbije i značajno veći broj od protestanata, muslimana ili pripadnika jevrejske verske zajednice, bilo pojedinačno, bilo, čak, zbirno.

I ovaj podatak je još jedan jasan pokazatelj značajnog uspeha kampanje udruženja „Ateisti Srbije“ u vezi sa slobodnim izjašnjavanjem povodom imanja ili nemanja veroispovesti, koja je, uprkos skromnim materijalnim mogućnostima i gotovo potpunom medijskom blokadom, ipak uspela da ohrabri određeni broj naših sugrađana da jasno izraze svoje nepripadanje niti jednoj verskoj zajednici.

Brojke ohrabruju i u smislu pokušaja da se srpsko društvo učini naprednim, sekularnim, humanim i odgovornim, jer pokazuje da tradicionalne verske zajednice ubrzano gube podršku. Sve veći broj naših sugrađana se odlučuje za racionalniji, ozbiljniji i na činjenicama zasnovan pogled na svet, bez dogmi, mizoginije, segregacije, netolerancije, šovinizma i, za pojedinca jeftinog, a za društvo u celini preskupog, primitivnog nacionalizma, kojima čelnici verskih zajednica prečesto pribegavaju.

Ove brojke su i obaveza za sve nas koji se borimo za ravnopravni položaj svih građana Republike Srbije, bili oni vernici ili ne, a prema odredbama najviših zakonskih akata kako naše države, tako i međunarodnih institucija kojima Srbija pripada.

Iako popisni podatak odstupa od anketa koje je obavljao na primer „Galup“, a koje pokazuju da je u Srbiji 23% ljudi nije religiozno, a svega nekih 40% praktikuje verske obrede, ipak ohrabruje porast racionalnog, nedogmatskog razmišljanja. Ohrabruje suprotstavljanje stalnim, svakodnevnim, upornim i neetičkim pritiscima čelnika jedne od verskih zajednica, Srpske pravoslavne crkve (SPC), koja u saradnji sa političarima na najodgovornijim položajima u našoj državi pokušava da nametne iskrivljenu sliku istorije, sadašnjosti i budućnosti države i njenih naroda, prema mitskim i mitomanskim modelima. Samo upornim odbijanjem ove fantazmagorije i isticanjem racionalnih, ozbiljnih argumenata i principa, možemo očekivati da ćemo kao društvo napredovati. Raduje i daje određeni optimizam već sam podatak da je broj deklarisanih ateista udvostručen, a da je stvarna brojka neverujućih građana Republike Srbije u snažnom porastu.

Želimo da se zahvalimo građanima na iskrenosti i hrabrosti, uz poziv da na narednom popisu pokažemo još veću odučnost i istrajnost, dokazavši da nas ima znatno više od prikazane brojke. Samo tako, sopstvenom hrabrošću i insistiranjem da budemo registrovani kao ono što jesmo, ljudi koji ne veruju ni u jedno božanstvo, možemo postaviti temelj za izgradnju zaista napredne, sekularne države, koju svi i želimo.

Udruženje „Ateisti Srbije“,
Protiv dogmi i neznanja!

nereligiozan2


This entry was posted in Saopštenja. Bookmark the permalink.

14 Responses to Popis 2011 – rezultati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.