Maksimalno satiranje već napaćenih građana

cenzura

Šta se dogodi kada se na mesto predsednika Saveta Republičke radiodifuzne agencije u Srbiji postavi potpuno nekvalifikovani sveštenik Srpske pravoslavne crkve, Prvoslav Perić? Dogodi se ponovna nezakonita i nehumana cenzura televizijskih programa.

Jedan komentar na Facebook-u savršeno opisuje koliko je ova odluka ne samo nezakonita već jednostavno i potpuno nehumana: “Divan poduhvat. Nije dovoljno što su svi pod stresom zbog svega što se događa, nije dovoljno što su ljudi očajni jer su im poznanici ostali beskućnici, nije dovoljno što crnčiš najstrašnije u pokušaju da zaštitiš sebe i druge dok oni koji to treba da rade manekenišu. Hajde sada da im ukinemo bilo šta što bi moglo kratkotrajno da razonodi narod i skrene im malo misli sa svega ružnog. Hajde da vidimo koliko samoubistava možemo da postignemo za tri dana uz opuštajuće tonove crkvene muzike preko radija.

Pozivamo sve građane republike Srbije koji su ogorčeni zbog ovako neljudskog oduzimanja zakonom zagarantovanih prava ukidanjem uredne plaćene usluge, da masovno pošalju opomenu pred utuženje svojim operaterima.

Opomenu prenosimo u celosti sa sa Ptiki bloga (http://blog.pticek.com/kablovska-cenzura/):

————————————————————–
Poštovani,

Pišem Vam u vezi sa ukidanjem velikog broja kanala od strane IME_VAŠEG_KABLOVSKOG_PROVAJDERA (dalje: Operater) pod obrazloženjem da je to učinjeno zbog dana žalosti.
Imajući u vidu:

1. Da kanale kablovske televizije koji su mi ukinuti posebno plaćam u okviru paketa na koji sam se pretplatio/la i da nije najavljeno bilo kakvo umanjenje cene zbog obustavljanja usluga na koje imam pravo u skladu sa ugovorom potpisanim sa Operaterom,

2. Da se Preporuka RRA u vezi sa danom žalosti, od 20. maja 2014. godine koja se poziva na Zakon o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu : „Zakon“) odnosi na emitere, a Operater nije emiter već kablovski operater,

3. Da Zakon propisuje obaveze po pitanju programa samo Radiodifuznim organizacijama za informisanje javnosti (definicija istih u Zakonu o radio-difuziji je fizičko ili pravno lice koje je registrovano za delatnosti proizvodnje i emitovanja radio ili televizijskog programa kome je, u skladu sa ovim zakonom, izdata dozvola za emitovanje programa), i da prema tome Operater nikako nije Radiodifuzna organizacija.

4. Da sam Zakon ni u jednom članu ne propisuje obaveze kablovskim operaterima niti predviđa kazne za kablovske operatere koje emituju kanale zabavnog karaktera tokom dana žalosti,

5. Da je Operater bez ikakvog zakonskog ili ugovornog osnova obustavio pružanje dela usluga licu koje uredno plaća sve svoje obaveze i uredno se pridržava ugovora,

Tražim da mi se po hitnom postupku omogući gledanje svih kanala na koje imam pravo prema ugovoru sa Operaterom zaključenim dana DD/MM/GGGG godine pod brojem BROJ_VAŠEG_UGOVORA, ili da mi se eventualno iznese adekvatna ponuda za umanjenje mesečnog računa zbog nezakonitog obustavljanja usluga kablovkog operatera.
Ukoliko ne reagujete po hitnom postupku biću prinuđen/a da zaštitu svojih prava ostvarujem pred nadležnim organima, a ovaj dopis se ima smatrati reklamacijom odnosno opomenom pred utuženje.
————————————————————–

porfirije


This entry was posted in Saopštenja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.