Transsupstancija VMA

Načelniku Vojnomedicinske akademije,
Brigadnom generalu prof. dr sc. med. Marijanu Novakoviću
Crnotravska 17, Beograd
[email protected]

Povodom http://spc.rs/sr/slava_kapele_na_vojnomedicinskoj_akademiji_0

transsupstancija-vma

Poštovani gospodine Novakoviću,

Obraćamo Vam se povodom skorašnjeg nemilog događaja, u kom ste, nadamo se iskreno, prilično nevoljno učestvovali, jer smo uvereni da čovek Vašeg položaja, zvanja i oficirske časti, ne bi dopustio takav incident pod krovom institucije kojom rukovodi.

Naime, 11. juna je u zgradi Vojnomedicinske akademije (VMA) održan čarobnjački obred, po svojim obeležjima dostojan ranog XII, a ne XXI stoleća. Obred je obavio izvesni, po scenografiji i ikonografiji zaključujemo vrač, Miroslav Gavrilović, u određenim krugovima poznat i pod nadimkom “Irinej”, interno titulisan i kao “patrijarh srpski”, čelnik nevladine organizacije, udruženja građana “Srpska pravoslavna crkva” (SPC), praćen nizom prigodno odevenih i rekvizitima opremljenih sledbenika kulta kojem pripada i uz žalosno prisustvo više državnih službenika, lekara i oficira, među kojima ste bili i Vi.

I da odmah budemo načisto, zaista nam predmet interesovanja nije pomenuti gospodin Gavrilović, iako je njegov način ponašanja, da se vojnički izrazimo modus operandi, svakako značajan za razloge našeg obraćanja Vama i cenjenoj instituciji koju predstavljate.

Naime, pomenuti gospodin je predstavnik svega štetnog i nazadnog, kako za nauku, tako svakako i za medicinu, u velikoj meri i za etiku, a što je najvažnije i za urušavanje ustavnog poretka Republike Srbije, pa ostajemo iskreno šokirani Vašim pristajanjem da učestvujete u magijskom obredu koji je obavljao i time izlažete ruglu i opravdanom podsmehu čitavu VMA, ali i lekarsku struku kao i častan oficirski poziv.

Pitamo se, u neprekidnom, za naše zdravlje verovatno i štetnom, stanju šoka, kako neko ko je tokom školovanja sigurno upoznat sa zakonitostima citologije i hematologije, može bez komentara da stoji pored očigledno neobrazovane osobe koja tvrdi da komad hleba čarobno postaje tkivo čoveka koji je umro pre 2’000 godina, dok vino na jednako čaroban način postaje krv tog istog, davno preminulog čoveka?

Ne možemo da se ne zapitamo kako se suzdržavate da ne podučite pomenutog vođu jednog anahronog kulta da plod, embrion i dete nikako nisu isto, te da ga uputite u bazične anatomske postulate, te mu po potrebi date kratku poduku iz ljudske seksualnosti, iako sumnjamo da može biti od preterane koristi u tako uznapredovaloj starosti i životu provedenom u svesnom suzdržavanju od prirodnih seksualnih nagona.

Ostajemo zabezeknuti Vašim stoičkim, premda ne manje štetnim, odbijanjem da ga posavetujete oko fundamentalnih neuroloških zakonitosti, kao i o makar sasvim površnim genetskim pravilima, koja homoseksualnost ne definišu kao bolest, već kao seksualni varijetet.

Smatramo neprikladnim da pomenutog gospodina ne uputite u nemogućnost toga da bilo čija seksualna orijentacija izaziva vremenske nepogode, bilo u pitanju lepo, sunčano vreme ili katastrofalna poplava.

Napokon, iznenađeni smo da kao lekar, propuštate priliku da pomenutom gospodinu preporučite savetovanje u Vašoj cenjenoj instituciji, a povodom njegovih čestih istupa, koji moraju nužno imati psihološke osnove, ali i posledice.

Smatramo da ste kao čovek, kao strukom predodređeni humanista i kao vojnim pozivom, čašću obavezani oficir, dužni da reagujete na ovakve pojave i ponašanja. Šta više, posebno ste obavezni onda kada se ovakve verske manifestacije dešavaju u ustanovi namenjenoj najkvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti. Ustanova na čijem ste čelu ima 170 godina dugu tradiciju vrhunskog lečenja i vrhunskog školovanja. Morate to imati na umu svaki put kada među te zidove, koji pamte brojna iskušenja ali i brojne sjajne, šta više fantastične, naučne domete, primate nekoga čiji autoritet se zasniva samo na lažnom moralu, tragičnom neznanju i agresivnom dogmatizmu.

Vi na mestu na kome se nalazite, branite ne samo sopstveni, lični ugled i dostojanstvo, već i ugled dve struke koje ste objedinili u svom časnom pozivu. Vi ste lekar i oficir, Vi ste onaj kome ljudi sa neograničenim poverenjem poveravaju svoje živote i svoje zdravlje i zato ste dužni da ne pristajete na žalosne i štetočinske kompromise sa šarlatanima koji na obmanama drže ljude u pokornosti.

Napokon, Vas i Vaše cenjene kolege finansiraju svi građani Republike Srbije, te ste stoga dužni da se ponašate u skladu sa tim. Nemate pravo da svoja eventualna lična verska uverenja namećete kao obavezujuća za sve zaposlene i sve pacijente ustanove na čijem ste čelu. Da budemo potpuno iskreni, ukoliko želite da učestvujete u lošim mađioničarskim predstavama, poput one koju je izveo gospodin Gavrilović, slobodni ste da to činite u Vaše slobodno vreme i o sopstvenom trošku na nekom drugom mestu, a ne u tako uglednoj ustanovi kakva je VMA.

Shvatite naše pismo kao dobronamernu kritiku i kao očajnički apel da zaustavite skrnavljenje hrama nauke i humanosti, te njegovo pretvaranje u hram predrasuda i tragičnog sujeverja.

Posvetite svoje znanje, trud i veštinu pacijentima i kolegama koje podučavate časnim pozivima koje ste objedinili i pomozite da naše društvo napokon stane na put dogmama i neznanju koje ga guše i truju.

Ne samo zbog Ustava i zakona koji su tu jasni, već zbog sebe, sopstvene časti i poštenja.

S poštovanjem,

Udruženje građana “Ateisti Srbije”
Protiv dogmi i neznanja!

http://ateisti.com


This entry was posted in Saopštenja. Bookmark the permalink.

5 Responses to Transsupstancija VMA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.