Vračevi u belim mantilima

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
prof. dr Slavica Đukić-Dejanović, ministarka
Nemanjina 22-26
11000 Beograd

Poštovana gospođo ministarka,

Sa iskrenom tugom i popriličnom zabrinutošću i razočaranjem smo pročitali Vašu čestitku “svim zdravstvenim radnicima”, a povodom “lekarske slave Sveti Vrači”[1].

Tužni smo jer jedna visokoobrazovana, emancipovana žena poput Vas, sa impozantnom karijerom neuropsihijatra[2], dopušta sebi da podlegne sujeverju i prihvati magijske rituale jedne verske zajednice kao simbol struke kojoj i sama pripada.

Zabrinuti smo jer, kao ministarka zdravlja u vladi Republike Srbije, izjavom da čestitate “svim zdravstvenim radnicima lekarsku slavu Sveti Vrači” vršite drastičnu diskriminaciju na verskoj osnovi, što je sankcionisano i Zakonom o zabrani diskrinimacije[3]. Morate znati da svi lekari u našoj državi nisu pravoslavne vere, što svakako i nije uslov studiranja medicine ili zapošljavanja u medicinskim ustanovama. Smatramo neprihvatljivim da neko ko, osim ove važne državne funkcije, ima i mesto profesora psihijatrije, ali i etike, veštine i komunikacija, sebi može da dozvoli ovako drastičan diskriminatorski čin i flagrantnu uvredu velikog broja lekara koji se ne izjašnjavaju kao vernici Srpske pravoslavne crkve (SPC).

Tako, i pored načelnog slaganja sa Vašom izjavom da je na lekarima “zadatak da u narednom periodu pojačaju preventivne aktivnosti i rano dijagnostikovanje”, da preuzmu “svojevrsnu ulogu čuvara zdravlja nacije”, izražavamo bojazan da se u kontekstu čestitke, ova izjava odnosi samo na lekare srpske nacionalnosti i pravoslavne veroispovesti, kao i na pacijente iste nacionalne i verske pripadnosti.

Čak i da ne ulazimo u to koliko je pojam nacije ili veroispovesti naučno, a naročito medicinski besmislen, ovakve izjave su zabrinjavajuće, ako ne i opasne.

Razočarani smo, jer ste i kao profesionalac medicinske struke, i kao politički delatnik, ali i kao neko ko je do sada pružao nedvosmislenu podršku marginalizovanim zajednicama u Republici Srbiji[4][5][6][7], obavezni da ravnopravno posmatrate sve građane svoje zemlje, a podlegli ste pomodarstvu, sujeverju i segregirajućem pristupu dnevnoj politici.

Od Vas očekujemo da se javno izvinite kolegama koje ste ovom nesmotrenom i diskriminatornom izjavom uvredili i da u narednom periodu sopstvena lična verska uverenja zadržite izvan aktivnosti koje obavljate kao odgovoran državni službenik. Apelujemo na Vas da se sami držite onoga što ste rekli na kraju Vaše izjave i da pomognete da lekarska profesija bude okrenuta čovekoljublju, dostojanstvu i znanju, a nikako besmislenom sujeverju, pomodarstvu i magijskim ritualima.

Pomozite, u skladu sa Vašim ovlašćenjima i nespornom autoritetu, da zdravstvene ustanove u našoj državi ponovo postanu mesta u kojima se slavi znanje i naučna dostignuća, a nikako sujeverni i nenaučni pristup, koji osim dubioznog povremenog i vrlo selektivnog placebo efekta, može na duge staze samo da šteti, kako Vašoj profesiji, tako, najpre, i samim pacijentima. Pozivanje na tradiciju nije nikakvo opravdanje za vraćanje starovekovnim i srednjovekovnim kultovima. Naročito, a sigurni smo da to znate, imajući u vidu da se zdravstvo kao struka već stolećima bori da ljude uputi na dokazane i proverene lekove.

Učili ste, uvereni smo u to, da su razne “tradicije” i nadrilekarstva kao što su homeopatija, lečenje molitvama, bajanje i slično, preveliki broj ljudi zavili u crno i oduzeli dragoceno vreme za efikasan, proveren tretman pacijenata. Zdravstveni radnici, bez obzira na lična uverenja, obavezni su da se upoznaju sa najnovijim naučnim dostignućima i da ih odgovorno primenjuju u praksi sa pacijentima. Okretanje celokupne struke ka romansiranim pričama iz starog ili srednjeg veka je nedopustivo. Na verovanje u bajke, vračeve i molitve, lekari imaju pravo samo onda kada skinu beli mantil i odreknu se naučnih saznanja i pozitivne prakse koju njihova struka nosi.

Napokon, i sami vernici i velikodostojnici SPC, u trenucima kada im je zdravlje ugroženo, poverenje ukazuju najpre Vama, zdravstvenim radnicima[8], a ne ikonama, vradžbinama i davno prevaziđenim i zaboravljenim neefikasnim metodama isceljenja od pre nekoliko vekova.

S poštovanjem,

Udruženje građana “Ateisti Srbije”


This entry was posted in Saopštenja. Bookmark the permalink.

14 Responses to Vračevi u belim mantilima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.