Sajam (ne)obrazovanja

Udruženje „Ateisti Srbije“ sa ogorčenjem obaveštava javnost i nadležne organe o skandaloznom i brutalnom napadu na slobodu, integritet i osnovna prava naših članova 14. aprila ove godine, u Subotici, kada su na potpuno besmislen zahtev nepoznatog sveštenika, uz neopisivo ponižavanje izbačeni sa takozvanog Sajma obrazovanja u subotičkoj tehničkoj školi „Ivan Sarić“.

Tog dana su članovi udruženja učestvovali na Sajmu obrazovanja u subotičkoj tehničkoj školi „Ivan Sarić“, kao partneri Fondacije „Mesečina“ i nakon otvorenog dogovora sa direktorkom pomenute škole, Eržebet Ivanović.

Naši članovi su bili smešteni u deo naznačen kao „radionica“, sa unapred odobrenim štandom i materijalom koji se tu nalazio, odnosno sa lecima i malim praktičnim kvizom znanja. Tu su proveli 5 veoma uspešnih sati uz pohvale i otvoreno pokazivanje interesovanja stotina roditelja i njihove dece.

U 14:30 je štandu prišao određeni, za sada neimenovani, sveštenik i pitao da li su članovi udruženja na Sajmu legalno. Zanemarivši čak i to da pitanje dolazi od predstavnika grupacije poznate po „legalističkom“ principu „Daj kol’ko hoćeš, ali niko ne daje manje od 50€“, pomenuti sveštenik je udostojen pristojnog potvrdnog odgovora.

Pošto je pomenuti pripadnik paradržavne verske zajednice otišao ka službenim prostorijama škole, u 15h je do štanda došla zamenica direktorke i uz glasnu viku, zahtevala da se uklone svi leci i da se članovi našeg udruženja udalje sa Sajma. Bez obrazloženja zašto to zahteva.

Nakon što su naši članovi insistirali da se nesporazum, ukoliko uopšte postoji, razjasni sa ovlašćenom osobom, odnosno direktorkom sa kojom je učešće na sajmu i dogovoreno, pojavila se i gospođa Ivanović koja je, ništa manje uzrujana, jednako zathevala da članovi udruženja momentalno napuste Sajam, uz argumentaciju koja će, uvereni smo, trajno ostati zabeležena u analima urušavanja prosvetnog i obrazovnog sistema u Republici Srbiji – „Ovo je Sajam obrazovanja, a ne sajam slobodne misli.“.

Na pitanje naših članova da li su obrazovanje i slobodna misao dva suprotstavljena pojma, pomenuta direktorka je dala odgovor koji je paradigma težnji SPC, nasilno našivene na prosvetni sistem u našoj državi – „Da“.

Da se Dimitrije (Dositej) Obradović, Vuk Karadžić, Zaharije Orfelin, Dimitrije Vozarović i drugi prosvetitelji ne bi uzaludno prevrtali u grobovima, ubrzo se došlo i do istinskog, iskrenog razloga udaljavanja naših članova i našeg štanda. Ranije pomenuti nepoznati sveštenik je naime direktorki, po njenim rečima, pretio tužbom i rekao da će o njoj širiti loše priče.

Uprkos potpunoj nelogičnosti čitavog zahteva i uprkos utisku da se sve ovo dešava u XIII, a ne u XXI veku, u nekoj teokratiji, a ne, navodno, Ustavom garantovano sekularnoj državi, spisak potpuno sumanutih razloga nije još bio zaključen, jer je sledio onaj glavni, izvučen negde između Žitija Svetog Simeona, sa pričom o istrebljivanju Bogumila, i ubijanja „veštica“, praktikovanog u Srbiji još do pre jedva nešto više od 150 godina. Naime, direktorka je „slučaj“ zaključila stavom da je „ovo jako bezobrazno pred Uskrs.“ Nismo saznali šta je to „ovo“ što je bezobrazno, niti kakve veze ima sa religijskim ritualom samo jedne od mnogih religija u Srbiji.

Potpuno poraženi dogmatskim pristupom i dodatno ucenjeni pretnjom da će i Fondacija „Mesečina“ biti izbačena sa Sajma, naši članovi su se udaljili, uz negodovanje prisutnih posetilaca i ostalih učesnika Sajma.

Udruženje „Ateisti Srbije“ će uputiti žalbe svim nadležnim organima, od Ministarstva prosvete, preko Kancelarije poverenice za zaštitu od diskriminacije, pa sve do Ustavnog suda Srbije, zbog ovog brutalnog, nezakonitog i necivilizacijskog akta primitivizma i verski motivisanog nasilja, kojem su naši članovi, ali posredno i svi posetioci Sajma, bili izloženi.

Od sveštenika verske zajednice koja zagovara dogmatski, primitivan i antinaučni pogled na svet, bolje zaista nismo ni očekivali. Od ljudi koji se bave bajalicama i molebanima za kišu i koji nisu sposobni da odustanu od anahronog, promašenog kalendara, čak i kada im se nudi jedan savršeniji, bolje se ne može očekivati. Od ljudi čiji se dodir sa naukom i obrazovanjem završava na posedovanju najnovijeg modela automobila ili mobilnog telefona, uz poznavanje kursne liste za zadati dan napamet, ne može se očekivati prijateljski stav prema mladima koji nude posetiocima sajma kviz sa pitanjima o istoriji svemira ili elementarnoj biologiji.

Problem je u direktorki škole, gospođi Eržebet Ivanović, koja je, kao predstavnik države u ovom slučaju, najgrublje pogazila Ustav, pozitivne zakone i elementarna ljudska prava onih koji su sasvim legalno i legitimno učestvovali na Sajmu obrazovanja.

Od nje očekujemo iskreno izvinjenje za sramotno ponašanje i ponižavanje naših članova, a od nadležnih organa očekujemo adekvatne kaznene mere, ne isključujući tu i otkaz i sprečavanje dalje zloupotrebe obrazovanja dece, kao opomenu svima onima koji bi da i danas, kao pre više vekova, svoja verska osećanja postavljaju ispred civilizacijskih vrednosti.

Protiv dogmi i neznanja!

Protiv nasilja nad prosvetom i obrazovanjem!

B
A

kviz


This entry was posted in Saopštenja. Bookmark the permalink.

One Response to Sajam (ne)obrazovanja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.